Kalendarium projektu

31.08.2020 r.Złożenie wniosku dofinansowanie realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
13.01.2022 r.Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dofinasowania
25.02.2022 r.Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
16.09.2022 r.Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęcie postępowania)
18.11.2022 r.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym
21.11.2022 r.Podpisanie umów z wykonawcami
15.12.2022 r.Rozpoczęcie dostaw sprzętu i aparatury medycznej
18.01.2023 r.Przedłużenie terminu finansowego zakończenia projektu na 15.05.2023 r.
22.02.2023 r.Wniosek o wszczęcie postępowania na zakup aparatu USG
03.03.2023 r.Wybór wykonawcy w postępowaniu na zakup aparatu USG
Marzec 2023 r.Zakończenie dostaw, instalacji i uruchomienia sprzętu